Sunday, June 17, 2012

Aprill/ mai, 2012

54. …18. aprilli hommikul jõudis kohale kauaoodatud uus Comeniuse loom – tigu Banyetes Hispaaniast (Katalooniast). Banyetes` i reisikohvris olid suveniirid, fotod, laste joonistused ja CD lastelauludega. Comeniuse nurka ilmus meid külastanud Comeniuse loomade ring, kust lapsed saavad näha millisesse riiki on nende lemmikud jõudnud. Snail Banyetes from Spain (Catalonia) arrived on 18th Aprill. In his suitcase we found nice souvenires, photos, drawings and CD s with children songs. There is the Comenius pets wheel in Comenius corner where children can see in which country their favourites are at the moment. 55. …25. aprillil külastas Banyetes Täpikeste rühma. Lapsed otsisid koos külalisega kaardilt tema kodumaad – Katalooniat. Banyetes uuris kuidas lapsed emadele potti lilletaimi istutavad. Banyetes visited Dots in the playschool. They looked for his home country from the map. Children also planted the flowers for mothers and Banyetes watched carefully how to do planting. 56. Tigu käis koos Täpikestega lasteaia kevadisel orienteerumispäeval. Koos otsiti kevadet. Oma teel kohtasid nad karu ja konna, kes olid just talveunest ärganud. Banyetes went to look for the signs of Spring with children. On their way they met a bear and a frog, they have just woken up from their long winter sleep. 57. 26. aprillil võtsid kõik lapsed osa iga-aastasest kevadjooksust. Ilm oli soe ja mõnus nautimiseks. Mõni laps jõudis joostes ka kimbu sinililli korjata. Banyetes`le meeldisid meie sinililled väga. ….all Melliste Primary School children participated in the annual spring race in the forest. Weather was warm and sunny. Some children had a break during the race to pick the blue anemones near the track. Banyetes liked the flowers very much. 58. 2. mai hommikul käis Banyetes külas eelkooli lastel ja tutvustas neil oma kodumaad Hispaaniat. Hispaania lastelaulude saatel tegid lapsed endale järjehoidjad ning mängisid ühe toreda mängu. .2nd May Banyetes visited pre school children and introduced them his country – Spain. They listened CD (children`s songs in Spain and Catalan), made the bookmarks and played an interesting game together. 59. ,,Reis ümber Euroopa“ Kuna Banyetes`ile meeldib väga reisida ja uusi maid avastada, siis tuli ta Täpikestega uut lauamängu mängima. Selles mängus sai reisida mööda Euroopat, tutvuda erinevate maade, rahvaste ning nende kommetega. …Journey around Europe – Banyetes likes to travel and discover new countries. He came to play the boardgame with Dots in playschool. Where they travelled to different countries and got to know about their people and culture. 60. Banyetes käis koos Täpikestega Melliste järve ääres ja sai teada, et vesi on: märg, sinine, must, pruun, roheline. Vees elavad: kalad, teod, putukad ja vetikad. Banyetes went to the Melliste lake with Dots and got to know that water is: wet, blue, black, brown, green. Fishes, snails, insects and sea weeds live in the lake. 61. 2. ja 6. klass jätkasid Comeniuse loomade raamatut. Seekord joonistati külalist ja kirjutati fakte tema kodumaa kohta. 2nd and 6th formers continued the Comenius pets book. This time they drew Banyetes and wrote information about his country. 62. Banyetes tegi kaasa õppereisi koos 4.- 6. klassi õpilastega. Õppeprogramm Peipsi järve päevik algas Mustvees 15. saj pärineva kivi juures, mille all on rahvajuttude järgi peidus varandus. Banyetes jalutas üle Mustvee jõe viiva rippsilla ning jõudis Peipsi äärde, kus Neptun rannarahvast valvas. Kasepääl püsinäitusel saadi teada, et Peipsi järves elab 34 kalaliiki. Kallastel uudistati kuulsaid sibulapeenraid ning rannikuala koos Kallaste paljandiga. Banyetes korjas koos lastega teokarpe ja uuris hoolega oma Eesti sugulasi, võttis kaldalt liivaproove ja uuris omapärast ebatsuuga käbi. Päeva lõpuks jõuti Alatskivi lossi, kus Banyetes nautis koos õpilastega lõunasööki restoranis. Lossis pajatas giid põnevaid lugusid muinasjutulise lossi ehitamisest ja Nolckenite saladustest. Kindlasti on Banyetes`l sellest päevast palju jutustada Katalooniasse tagasi jõudes. Banyetes went to the trip with 4th-6th formers. The programm: Diary of the Peipsi lake started in from Mustvee near the stone (from 15th century). By old stories there is a treasure under the stone. Banyetes walked over the bridge and reached to the Peipsi lake where Neptun is guarding the people. Banyetes got to know that about 34 spieces of fish live in this lake. On the beach Banyetes picked the shells with students and studied carefully about his Estonian relatives. At the Alatskivi castle restaurant they had lunch and a guide talked interesting stories about the building process of the castle and secret of Nolcken`s family. Back in Catalonis Banyetes has lot of memories to share. 63. 23. – 25. mai toimus Comeniuse projekti partnerite töökohtumine Melliste Algkool – Lasteaias 1. 23. mai hommikul saabusid meile kauaoodatud külalised kõikidest projekti partnerriikidest: Hispaania (Kataloonia), UK (Wales), Itaalia, Prantsusmaa, Ungari, Poola. Külaliste tervitamiseks kogunes kogu koolipere saali, kus toimus võõrkeelte nädala üritus. Kõik klassid olid õppinud selgeks ühe partnerriigi keeles tervitussõnad, tänusõnad, numbrid 1-5 ni. Kõik külalised esitasid luuletuse või laulu oma emakeeles. Järgnes meie õpilaste kontsert, kus kõlasid laulud, luuletused ja dialoogid eesti, vene ja inglise keeles. Meeleolukas üritus lõppes koolilaulu laulmisega. ..on 23rd May the guests from all our partner countries (Spain/Catalonia,UK/Wales, Italy, France, Hungary, Poland) arrived finally. All our school gathered into the gym to greet guests. Every class has learnt greetings and numbers in partner countries` languages. All partners read a poem or sang a song in their mother tongue. Then our students gave a small concert in Estonian, Russian and English. At the end we sang our school song together. 2. Sellel kohtumisele olid kõik kaasa võtnud Comeniuse loomad, et need saaksid suveks oma kodumaale tagasi reisida. Meie lastel oli õnnelik võimalus kohata kõiki 7 looma korraga. For this meeting all countries took the Comenius pet, so that they could travel back to their country for summer. Our children were lucky to see all 7 pets together. 3. Külastasime Miina Härma Gümnaasiumi, kus tutvustati IB õpet. Käisime ka Sillaotsa koolis ja Ülenurme Gümnaasiumis. Tartus tegime giidi juhendamisel 2 tunnise linnatuuri, mille käigus saime teada nii mõndagi huvitavat Tartu linna ajaloo, ülikooli ja üliõpilaste kommete kohta. We visited Miina Härma Gymnasium where we were introduced IB studing system. We also visited Sillaotsa School and Ülenurme Gymnasium. In Tartu we took 2 hours guided city tour, were we got to know about Tartu`s history, University and students` habits. 4. 24. mail tekitasid palju elevust välismaised õpetajad klassides ja kahes lasteaiarühmas. Külalistest õpetajatel olid ettevalmistatud huvitavad tegevused õpilaste ja lasteaialastega. Üksteisest arusaamist ei takistanud erinev rahvus ega keel. Kõik õpilased said suurepäraselt hakkama. ..24th May morning was very exciting because of foreign teachers in the classrooms and playschool. Guests have prepared interesting activities with students and children. Everything went well inspite of different nationality and language. Our children enjoeyd these lessons very much! 5. Õhtul toimus Melliste spordihoones projekti tutvustav üritus. Kaugeid külalisi olid tulnud tervitama maavanem Reno Laidre ja vallavanem Taivo Tali. Üritusel esitasid kõik riigid slaidiprogrammi oma maa imedest. Üritusel osalejatel oli au olla esimesed, kes said teada kõikide riikide 5 imet. Kontserdiga esitlesime külalistele meie koorilaulu ja rahvatantsu. Meie ,,Kaera – Jaani“ said ka külalised kaasa tantsida. Õhtu lõppes maitsva õhtusöögiga kooli sööklas, mille olid valmistanud meie maja kokad. There was a Comenius project event in the gym in the evening of 24th May. Welcome speech were held by County governor Mr Reno Laidre and our headman of Village community Mr Taivo Tali. All partners presented the 5 wonders of their country. All partisipants were the first who got to know the 5 wonders of all partner countries. With the concert we presented our choir singing and folk dancing. ,,Kaera – Jaan“ was danced with our guests. The evening ended with delicious dinner made by our kitchen staff in the school canteen. 6. 25. mai hommikul tutvusid külalised Ülenurme talurahvamuuseumis eestlaste leiva tegemise traditsioonidega. Tõstsime leiba ahjust, tegime võid ja mekkisime sooja leiba värske või ja kaljaga. 25th May morning we studied about our black bread traditions in Ülenurme Agricultural Museum. We tasted warm bread with fresh butter and kvass. 7. ..edasi sõitsime Haanja kõrgustikule. Vallutasime Eesti kõrgeima mäe, mille tipus kõlas Comeniuse laul kõigis ilmakaartes. Maitsesime eesti toite Hämsa kõrtsis ja külastasime Hinni Kanjoni. Eestimaa kaunis loodus oma erkrohelises ja säravkollases kevadrüüs jättis kaugelt tulnuile kustumatu elamuse. …after Ülenurme we took a trip to Haanja, were we climbed on top of the highest hill of Estonia. We tasted Estonian food in Hämsa pub, walked through Hinni Canjon. Guests were impressed by our beautiful nature in its green and yellow Spring coustume. 8. Õhtusöögil restoranis Atlantis tegime kokkuvõtte kolmest ülitihedast tööpäevast. Külalistel oli võimalus öelda, mis neile Eestis meeldis. Ilus loodus, hästi varustatud koolid, must leib, lahked ja rahulikud inimesed….kõlas vastusteks. During the dinner in restaurant Atlantis we pleased our guests to name what they liked in our country. Beautiful nature, well ecuipted schools, black bread, kind and calm people…were the answers. 64. Ülo Kikk-kõrv jäi suveks koju. Matkapäeval õppis ka tema koos 2. klassi lastega oma koduümbrust tundma. Ülo stayed in Estonia for summer. On our hike he also learned with 2 nd formers about his home village. 65. Sellel kevade ekskursioon viis 1. – 3. klassi õpilased Elistvere loomaparki ja Palamuse koolimuuseumisse. Vihmane ja kõle ilm tegi küll riided märjaks ja loomapargi elanikudki otsisid peavarju. Siiski õnnestus meil näha karu, piisoneid, ilvest, rebast, kitsi ja põtra. Palamuse muuseumis osalesime vanaaja koolitunnis kus lapsed said teada kuidas Oskar Lutsu ,,Kevade tegelased“ koolis käisid. Samuti proovisime vanaaja tähtedes lugemist ja tindiga kirjutamise nippi. Ka Ülo uudistas näitusemaja topiseid ja osales vanaaja koolitunnis. This Spring our 1. – 3. students had a trip to Elistvere Nature Park and Palamuse School Museum. The weather was wet and chilly but we could see a bear, bisons, lynx, fox, dear, elk… In Palmuse museum students partisipated in the old times school lesson, tried to read in old letters and wrote with ink. Ülo Kikk-kõrv was with us and enjoyed the trip. 66. Eestimaa 5 imetlusväärsuse kohta valmisid plakatid, mida on hea kasutada tundides õppevahendina ka edaspidi. About 5 wonders of Estonia we made posters which are good to use later in lessons. 67. Traditsioonilisel spordipäeval võistlesid lapsed palliviskes, hoota kaugushüppes, 60 m ja 250 m jooksus. Traditional sport day…. 68. 2011/2012 õppeaasta viimane koolipäev. Head hinded tunnistusel on kõik lapsed pika suvepuhkuse auga välja teeninud. 6. klassi õpilastele soovime edu ja rõõmsat meelt oma koolitee jätkamisel uues koolis! The last day of 2011/2012 schoolyear. With good marks on the reports all students have served the long summer holiday. For our graduate students we wish success and good mood in their new school. 69. 2. ja 3. klassi lapsed, kes soovisid Ülot suveks endale koju osalesid loosimises. Seekord naeratas loosiõnn Kätlinile ja Liis – Aleksandrale. Ülo Kikk- kõrva suvevaheaja esimene pool möödub koos Kätlini perega ja suve lõpp koos Liis – Aleksandra perega. TOREDAT SUVEVAHEAEGA! Kohtume taas septembris, siis näeme kuidas on möödunud ka Ülo suvevaheaeg. All 2nd and 3rd formers who whished to take Ülo in their home as a guest partisipated in a lottery. This time were lucky Kätlin and Liis – Aleksandra. In June and July Ülo is with Kätlin`s family and in August with Liis – Aleksandra`s family. HAVE A NICE SUMMER HOLIDAY! We will meet in September again. Then we will see how Ülo has spent his summer holiday!