Friday, March 15, 2013

JAANUAR, VEEBRUAR 2013

1. Meie uus külaline Marguerite Prantsusmaalt, saabus 23. jaanuaril. Nagu ikka saab külaline omale aukoha Comeniuse nurgas, kus tal on võimalus jälgida meie koolilaste tegemisi. Marguerite tõi oma reisikohvris kaasa: CD lõbusate prantsusekeelsete lastelauludega, Prantsumaale iseloomulike sümbolite kohta kaardimängu - memoriin.
Our new guest Marguerite from France arrived 23rd Jan. As usual she took place in the Comenius corner. She brought with her CD with children`s songs and a memory game of France`s  symbols.






2.  Kohe varsti kutsuti Marguerite külla Täpikeste rühma. Täpikesed otsisid ka kaardilt üles Marguerite kodumaa. Suuremad täpikesed rääkisid talle missugused ohud varitsevad lapsi talvistel tänavatel ja kuidas neist hoiduda. Väiksemad lapsed näitasid kuidas maalida lumememme. Koos Marguerite`ga oli ka väga lõbus Prantsusmaa memoriini mängida.
Soon she was invited to Dots group. Children looked from the map where France is. Older ones told Marguerite how dangerous could be in streets in winter time and younger children showed her how to draw the snowman. It was also fun to play memory game with Marguerite!

































3. Marguerite  külas 3. klassil, kus algul toimus peamurdmine matemaatika ülesannete kallal ja järgmises tunnis nobe tikkimine. 
Marguerite visited 3rd formes in their maths and art classes. They just started with embroidering.









4. Selle õppeaasta võõrkeelte nädalal toimusid 3.-6. klassides võõrkeele viktoriinid inglise ja vene keeles. Samuti tegime väikese ülevaate kevadel lõppevast Comeniuse projektist. Nädala alguses oli võimalik tutvuda näitusega: Meie partnerriikide 5 imetlusväärsust ning meenutada muud olulist infot meie sõprade kohta Comeniuse nurgas asuvalt stendilt.
This year, during  our Foreign Language Week we had quiz in English and Russian for 3rd – 6th formers and we also revised our Comenius project: exhibition about  5 wonders of all partner countries.











5. Nädala lõpus toimus projektiteemaline kuldvillak, milles osalesid 3.-6. klassi õpilaste segavõistkonnad.  Kuigi õiged vastused olid visad tulema, jäi kindlasti palju meelde mängu käigus. Vaatasime ka slaidiprogrammi eelmise õppeaasta kevadest, mil meil olid külas sõbrad Euroopast. 1. ja 2 klassi õpilased vaatasid projekti käigus valminud DVD – d, millel võis näha - kuulda 7 keeles nädalapäevade nimetusi, numbreid 1-10 ni ja lühikest lasteluuletust. 
At the end of the week we had a competition about project. We also watched DVD of the mobility in Estonia last spring. 1.st and 2nd formers watched  DVD about days of the week, counting song and nursery rhyme  in all partner`s langages.


























6. 28. jaanuaril külastasid 2. klassi õpilased Jääaja keskust. Marguerite koos lastega nägi seal jääaja loomi: mammutit, koopalõvi, ürghirve. Tutvusid jääaja inimeste tegevustega, jälgisid looduse arengut ja õppisid tundma inimkonna tegevusi tänapäevani välja. Lastele meeldis väga, sest paljut sai oma käega katsuda. Eriti meeldis neile koopas väljakaevamisi teha ja veetilkade mängu mängida.
On the 28th January 2nd formers visited Ace Age Centre in Alatskivi. Marguerite with students saw the animals that lived at that time. They also got to know about humans` life. They all enjoyed the interacive exhibition and digging in the cave.





















7. Ka tulevased koolilapsed tegid eelkooli tunnis  Marguerite`ga tutvust. Saime teada, et Prantsusmaa pealinn on Pariis, milline on Prantsusmaa lipp ja isegi kuulsast  Eiffeli tornist olid mõned lapsed kuulnud. Tegime koos toreda järjehoidja. Marguerite` sid sai selle tunni lõpus 17. nes erinevas variandis, üks ilusam kui teine! Lõpuks leidis ta ühe, mis oli kohe päris tema moodi! Kuulasime ka CD lt prantsuse keelseid lastelaule. Marguerite` õpetas kuidas kõlab prantsuse keeles TÄNAN! Tunni lõpus oskasid kõik lapsed tänada kommi eest prantsuse keeles – MERCI!
Pre-school children also met Marguerite. They learnt the capital of France and the flag. Some of them have heard about Eiffel tower. We made the bookmark with Marguerite. We also listened children`s song in French. Marguerite tought them how to say THANK YOU in French. MERCI! Could say everyone after lesson.











8. Veebruari alguses tabas meie koolilapsi haigused-viirused ja klassid olid peaaegu pooltühjad. Teise ja kolmanda klassi lastega kuulasime prantsuse lastelaule ja joonistasime Marguerite`le mälestuseks pildikesi Eestist.
In February there were lot of children missing from school because of illnesses. With fit and well children we drew pictures to Marguerite to take with.











9. Päikesejänkude rühma lapsed koos kasvataja Kertiga meisterdasid võimsa lumekindluse. Marguerite uudistas ka seda imelikku külma materjali, millest selline uhke kindlus oli ehitatud.
Playschool children with their teacher Kert made a huge fortress from snow. Marguerite was very surprised!







10. 11. veebruaril toimus raamatukogutund, kus tutvusime Eno Raua ja Heljo Männi loominguga. Tädi Aasa oli ettevalmistanud toreda näituse lastekirjanike raamatutest. Samuti olid raamatulehekülgedelt välja hüpanud hulgaliselt lõbusaid tegelasi: Sipsik, Mõmmi ja paljud teised…. Lapsed said koos nendega lugeda katkendeid raamatutest ja Marguerite leidis omale raamatutegelaste hulgast palju toredaid sõpru. 
11th February we visited our local library, were children were introduced the famuos and loved Estonian  writers- Eno Raud and Heljo Mänd. Students read the books, made a quiz. Marguerite also found new friends.













11. 14. veebruaril, sõbrapäeval, said kõik soovijad oma sõpradele saata kaarte koos heade soovidega läbi sõbrapostkasti. Sõbrapostkasti tühjendamise ja kaartide kättetoimetamise eest hoolitsesid 6. klassi õpilased, kes olid ka ise usinad kaartide meisterdajad. Ka Marguerite` sai osa kaartide meisterdamisest ning ei jäänud temagi sõbrapäeval kaardist ilma.  
14th February, on Valentine`s day everybody could send the Valentine`s card to their  friends. There was opened the Valentine`s day letter box. 6rd formers were responsible for delivery the lettres and cards. Marguerite also made and recieved some cards. 








12. 3. klassi õpilased meisterdasid kunsti- ja tööõpetuse tundides planeedi, mis sai nimeks Carnelia. Samuti valmisid kosmosesõidukid. Ka Marguerite uudistas, kas mõnega neist oleks võimalik ka lendu tõusta.  
3rd formers created a new  planet, that they named Carnelia. They also made different spaceships.  Marguerite tried to find out is it possible to take off with some of  them.











13. Lõpuks sai valmis ka 3. klassi ristpistes tikitud lapivaip.  Iga laps tikkis vähemalt ühe lapi, nobedamad ka kaks. 6. klassi töökad tüdrukud, õpetaja Anu juhendamisel, õmblesid kõik lapid kenasti vaibaks kokku.
At last the 3rd formers finished their embroidering. Every child made one or two and the girls from 6th form sewed  the pieces together.







14. Marguerite võttis osa lasteaias toimuvast Eestimaa sünnipäevapeost. Koos lastega vaadati Eestimaa kaarti, otsiti lippude seast üles eesti lipp ning kuulati hümni. Marguerite`le meeldis väga laul ,,Mu koduke on tilluke``, mida laulsid mudilased. Koos oli ka tore tantsida ja mängida!
Marguerite was invited to take part in Estonia`s birthday party. With children they watched the map of Estonia, found the flag and listened to the anthem. Marguerite loved the song: My home is teeny – tiny…that the youngest children sang. It was also fun to play and dance together!
















15. Koolis toimus pidulik EV aastapäeva aktus 22. veebruaril. Igal klassil oli ettevalmistatud väike esinemisnumber. Peale seda vaatasime filmi: Presidendi kett, milles jutustati kuhu sattus ajaloosündmuste keerises esimene presidendi kett ja kuidas praegune aumärk – presidendi kett valmis.   
At school we celebrated our Independence Day on 22nd February. Every class was prepared the song or rhyme. After that we watched a DVD about our president`s badge of honor – President`s chain.